Menu

Документа

Документа

- Ребаланс програма пословања за 2020. годину

- Програм пословања за 2020. годину

- План набавки за 2020 годину

- I измена Плана набавки за 2020 годину

- II измена Плана набавки за 2020 годину

- Усклађен План набавки за 2020 са новим ЗЈН (Сл. гл. РС 91/19)

- Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2020. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за I квартал (Образац 12)

 

- Ребаланс програма пословања за 2019. годину

- Програм пословања за 2019. годину

- План набавки за 2019 годину

- I измена Плана набавки за 2019 годину

- II измена Плана набавки за 2019 годину

- III измена Плана набавки за 2019 годину

- IV измена Плана набавки за 2019 годину

- V измена Плана набавки за 2019 годину

- VI измена Плана набавки за 2019 годину

- VII измена Плана набавки за 2019 годину

- VIII измена Плана набавки за 2019 годину

- Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2019. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за I квартал (Образац 12)

- Извештај о реализацији Програма пословања за II квартал 2019. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за II квартал (Образац 12)

- Извештај о реализацији Програма пословања за III квартал 2019. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за III квартал (Образац 12)

- Извештај о реализацији Програма пословања за IV квартал 2019. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за IV квартал (Образац 12)

 

- III Ребаланс програма пословања за 2018.

- II Ребаланс програма пословања за 2018.

- Ребаланс програма пословања за 2018.

- Програм пословања за 2018. годину

- План набавки за 2018 годину

- I измена Плана набавки за 2018 годину

- II измена Плана набавки за 2018 годину

- III измена Плана набавки за 2018 годину

- Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2018. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за I квартал (Образац 12)

- Извештај о реализацији Програма пословања за II квартал 2018. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за II квартал (Образац 12)

- Извештај о реализацији Програма пословања за III квартал 2018. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за III квартал (Образац 12)

- Извештај о реализацији Програма пословања за IV квартал 2018. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за IV квартал (Образац 12)

- Извештај о пословању за 2018. годину

- Извештај ревизора за 2018 годину

- Одлука о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја ревизора за 2018. годину

 

 

- Ребаланс програма пословања за 2017.

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја СЦ 2017-2021

- Дугорочни план пословне стратегије и развоја СЦ 2017-2027

- Програм пословања за 2017. годину

- План набавки за 2017 годину

- Измене Плана набавки за 2017 годину

- II Измена Плана набавки за 2017 годину

- III Измена Плана набавки за 2017 годину

- Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2017. године

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (Образац 12)

- Извештај ревизора за 2017 годину

- Одлука о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја ревизора за 2017. годину

 

- Програм пословања за 2016. годину

- Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2016. године

- Извештај о реализацији Програма пословања за II квартал 2016. године

- Извештај о реализацији Програма пословања за III квартал 2016. године

- Извештај о реализацији Програма пословања за IV квартал 2016. године

- Ребаланс Програма пословања за 2016. годину

- План набавки за 2016 годину

- Измене Плана набавки за 2016 годину

- II измена Плана набавки за 2016 годину

- Финансијски извештај и Извештај ревизора за 2016. годину

 

 

- Програм пословања за 2015. годину

- Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2015. године

- Извештај о реализацији Програма пословања за II квартал 2015. године

- Извештај о реализацији Програма пословања за III квартал 2015. године

- Извештај о реализацији Програма пословања за IV квартал 2015. године

- Ребаланс Програма пословања за 2015. годину

- Завршни рачун за 2015. годину

- Извештај ревизора за 2015. годину

 

- Извештај о пословању за 2014. годину

- Извештај ревизора за 2014. годину

- Завршни рачун за 2014. годину

 

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈП "Сава Центар"

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП "Сава Центар" 2019

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП "Сава Центар" 2020

 

- Организациона шема ЈП Сава Центар

Издавање пословног простора

Sava Centar izdavanje poslovnog prostora

Угоститељске услуге

Sava Centar ugostiteljske usluge

Техничке услуге

Sava Centar tehničke usluge

Радно време благајне - Важно обавештење!

  • tick ruka
  • Поштовани,
    Због тренутне ситуације (COVID19) благајна неће радити до даљег. Молимо Вас да се за сва додатна обавештења обратите на е-маил адресу blagajna@savacentar.net
    Хвала на разумевању.

ВАЖНО: Сава Центар не сноси одговорност за оштећење и украдене улазнице. Улазницу не можете заменити или тражити повраћај новца. У случају отказивања  догађаја извршиће се повраћај новца. Најстрожије је забрањено коришћење мобилних телефона, фото-апарата или било какве опреме за снимање слике и звука у простору у коме се одржава програм. У објекту Сава Центра је забрањено пушење.