Menu

Arhiva kongresnih skupova


08
Dec
Congress

Sastanak Mreže SKGO za lokalne finansije

Venue: Sala 3/0
Sastanak
09
Dec
Congress

10. Redovna godišnja konferencija budžetskih korisnika

Venue: Sale 1/0, 1/B, DJ9 - salon pravo
Konferencija
12
Dec
Congress

Clinical trials challenges

Venue: Hall 1/A
Sixth Regular Conference
13
Dec
15
Dec
Congress

4. Business Conference - BEES 2016

Venue: Sala: 1/0, Japanski salon, Izložba u "A" objektu
Kako privući nove investicije u energetskom sektoru – projekcije do 2020
16
Dec
Congress

1. Kongres preventivne stomatologije u Srbiji

Venue: Sale: 1/0, Izložba u objektu "A"
Vreme: 16.12.2016: 08.00 - 15.30 17.12.2016: 08.00 - 17.00
23
Dec
Congress

Planiranje javnih nabavki za 2017 godinu

Venue: Sala 1/B
Jednodnevno savetovanje
27
Dec
Congress

Plivački savez Srbije

Venue: Sala 4/I
Redovna godišnja skupština
27
Jan
Congress

11. Regionalni simpozijum iz pedijatrijske gastroenterologije i nutricije

Venue: Sale: 1/0,1/A,1/B, Izložba u objektu „A“
Simpozijum
01
Feb
06
Feb
Congress

Savetovanja za privatni sektor i javni sektor

Venue: Sale: 1/0,1/A,1/B, 2/0
Savetovanje
10
Feb
24
Feb
Congress

Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva, sa ....

Venue: Japanski salon
Savetovanje
07
Mar
18
Mar
Congress

The Third MM Publications ELT Conference

Venue: Sala 1/0
Konferencija