Menu

Sprovođenje popisa imovine i obaveza, radno-pravni status i plate...

sala_4_1
Category
Congress
Date
22 November 2017 10:00 - 16:00
Venue
Sala 15/I
Seminar Saveza RR Srbije

Seminar: Sprovođenje popisa imovine i obaveza, radno-pravni status i plate zaposlenih i pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja korisnika javnih (budžetskih) sredstava