Menu

Спровођење пописа имовине и обавеза, радно-правни статус и плате...

sala_4_1
Категорија
Конгресни програм
Датум
22 новембар 2017 10:00 - 16:00
Простор
Сала 15/I
Семинар Савеза РР Србије

Семинар: Спровођење пописа имовине и обавеза, радно-правни статус и плате запослених и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава