Menu

Početak primene Novog zakona o osnovama sistema obrazovanja

sala_1_0-a
Category
Congress
Date
02 November 2017 10:00 - 15:00
Venue
Sala 1/0
Savetovanje

Početak primene Novog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Novog zakona o visokom obrazovanju