Menu

Почетак примене Новог закона о основама система образовања

sala_1_0-a
Категорија
Конгресни програм
Датум
02 новембар 2017 10:00 - 15:00
Простор
Сале: 1/0, 1/A, 1/B,
Саветовање

Саветовање: Почетак примене Новог закона о основама система образовања и васпитања и Новог закона о високом образовању