Menu

4. MASTER CLASS 2017

sala_2_0
Category
Congress
Date
14 October 2017 09:00 - 17:00
Venue
Sala: 2/0, Izložba u "A" objektu
Simpozijum

Registracija 08.00 - 9.00

4. MASTER CLASS 2017 - Simpozijum aktiva za tretman bola u rehabilitaciji - Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD i Srpskog udruženja za terapiju bola: Mnoga lica muskuloskeletnog bola - kako do optimalnog tretmana?