Menu

4. МАСТЕР КЛАС 2017

sala_2_0
Категорија
Конгресни програм
Датум
14 октобар 2017 09:00 - 17:00
Простор
Сала: 2/0, Изложба у "А" објекту
Симпозијум

Регистрација 8.00 - 9.00

4. МАСТЕР КЛАС 2017 - Симпозијум актива за третман бола у рехабилитацији - Секције за физикалну медицину и рехабилитацију СЛД и Српског удружења за терапију бола: Многа лица мускулоскелетног бола - како до оптималног третмана?