Menu

XI Godišnja konferencija budžetskih korisnika

sala_1_0_W
Kategorija
Kongresni program
Datum
15 decembar 2017 10:00 - 14:00
Venue
Sale: 1/0, 1/B, DJ 9 – salon pravo
Konferencija