Menu

XI Годишња конференција буџетских корисника

sala_1_0_W
Категорија
Конгресни програм
Датум
15 децембар 2017 10:00 - 14:00
Простор
Сале: 1/0, 1/Б, ДЈ 9 – салон право
Конференција