Menu

16. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Kategorija
Kongresni program
Datum
21 septembar 2017 - 23 septembar 2017
Kongres

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na 16. Kongresu stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u Sava Centru, 21-23. septembra 2017. godine.

 

PROGRAM I ZBORNIK RADOVA MOŽETE PREUZETI OVDE 

 

PREDSEDNIK KONGRESA: Prof. dr Vitomir S. Konstantinović
PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA: Prof. dr Zoran R. Vulićević
PREDSENIK NAUČNOG ODBORA: Prof. dr Aleksandar Kiralj

Tehnički sekretar: Ljubinko Đorđević

Članovi organizacionog odbora: Sekretar OO: Jasmina Tekić, Vojkan Lazić, Zoran Aleksić, Milica Popović, Aleksandar Predojević, Tomislav Živanović, Dušan Kosanović, Miloje Stefanović, Čedomir Pantelić, Dragan Vučković, Mladen Behara, Olivera Bojić

Članovi naučnog odbora: Miroslav Vukadinović, Obrad Zelić, Nikola Burić, Dubravka Marković, Tanja Puškar, Katarina Bjelić, Nenad Nedeljković, Saša Janković, Radojica Dražić, Tatjana Kanjevac, Slobodan Anđelković, Igor Ristić

 

SEKRETARIJAT KONGRESA:

JP Sava Centar, Sektor za kongresno-konferencijsku delatnost

Nikoleta Zeljković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sponzori i izlagači: Janko Tejić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

REGISTRACIJA UČESNIKA

Registracija učesnika je OBAVEZNA putem linka https://registracija2017.org/

On-line registracija učesnika je otvorena do 13. septembra 2017. godine. Nakon ovog datuma, biće dostupna samo registracija na licu mesta.

 

PRODUŽENI Rok za uplatu rane kotizacije je 11. SEPTEMBAR 2017. godine

 

KONGRES (svi prateći simpozijumi su uključeni u cenu kotizacije kongresa)

 

- Stomatolozi, lekari i farmaceuti– rana kotizacija 4.000 dinara / kasna kotizacija 6.000 dinara, za učesinke iz inostranstva - rana kotizacija 35 €/ kasna kotizacija 50 €

- Stomatološke, medicinske sestre i tehničari - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.500 dinara, za učesinke iz inostranstva - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 30 €

- Specijalizanti/doktoranti* - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.500 dinara, za učesinke iz inostranstva - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 30 €

* Potvrdu o specijalizaciji/doktorskim studijama (ili kopiju indeksa) je neophodno dostaviti na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. kako bi bio prihvaćen naznačen iznos kotizacije.

 

SIMPOZIJUMI

- Predkongresni simpozijum (21.09.2017.) - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.000 dinara, za učesinke iz inostranstva - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 25 €

- Simpozijum matične ćelije (22.09.2017.) - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.000 dinara, za učesinke iz inostranstva - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 25 €

- Postkongresni simpozijum (23.09.2017.) - rana kotizacija 1.500 dinara / kasna kotizacija 2.000 dinara, za učesinke iz inostranstva - rana kotizacija 15 €/ kasna kotizacija 20 €

 

SVEČANA VEČERA - Fakultativno

Hotel Crowne Plaza 22.09.2017. - rana kotizacija 5.000 dinara / kasna kotizacija 6.000 dinara, za učesinke iz inostranstva - rana kotizacija 45 €/ kasna kotizacija 55 €

 

*Kotizacija za Kongres obuhvata: Prisustvo naučnom programu Kongresa, predkongresnom simpozijumu, postkongresnom simpozijumu, ulaz na izložbu, kongresnu torbu i kongresni materijal, sertifikate o učešću, koktel dobrodošlice, kafe pauze i lunch paket 22.09.2017. godine.

*Kotizacija za predkongresni simpozijum obuhvata: Prisustvo naučnom programu, ulaz na izložbu, kafe pauzu i sertifikat o učešću na simpozijumu.

*Kotizacija za simpozijum o matičnim ćelijama obuhvata: Prisustvo naučnom programu, ulaz na izložbu, kafe pauzu i sertifikat o učešću na simpozijumu.

*Kotizacija za postkongresni simpozijum obuhvata: Prisustvo naučnom programu,ulaz na izložbu, kafe pauzu i sertifikat o učešću na simpozijumu.

 

UPUTSTVO PLAĆANJA ZA UČESNIKE IZ SRBIJE

Primalac: JP Sava Centar, Milentija Popovića 9, 11070 Beograd
Br. računa: 205-232035-55 (KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd)
Poziv na broj: 3217
Svrha uplate: 16. Kongres stomatologa Srbije
Napomena:
Neophodno je da se zvanično registrujete pre uplate kotizacije.
Prilikom uplate kotizacije na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime učesnika i svrhu uplate.
Kopiju uplatnice obavezno pokazati prilikom registracije.
Uplata kotizacije se može izvršiti i na licu mesta prilikom registracije, s tim što morate imati u vidu da se na licu mesta plaća iznos kasne kotizacije.

 

UPUTSTVO PLAĆANJA ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA:

“16. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem”
Beneficiary: Sava Centar, Milentija Popovica 9, 11070 Belgrade
Swift - BIC: KOBBRSBG
IBAN / Account number: RS35205007030000436770
71:OUR
Correspondent Bank: DEUTSCHE BANK AG
SWIFT-BIC: DEUTDEFF
Napomena:
Neophodno je da se zvanično registrujete pre uplate kotizacije.
Prilikom uplate unesite naziv Kongresa i ime učesnika.
Naznačite u sektor Bankarski troškovi oznaku OUR. Bankovne takse su odgovornost uplatioca i ne treba da utiču na iznos kotizacije koji treba da bude plaćen u celosti.

 

PRIJAVA APSTRAKATA:

Apstrakti se prijavljuju za usmenu (oralnu) prezentaciju. Vreme trajanja usmene prezentacije ograničeno je na 5 minuta za izlaganje i dva minuta za diskusiju i ne sme se prekoračiti.

Moguće je prijaviti jedan rad kao prvi autor i biti koautor u još dva rada. U jednom radu može biti najviše pet koautora. Slanje apstakata se vrši putem e-maila. Maksimalni broj reči je 250. Font je Times New Roman 12.

Apstrakt treba da sadrži: cilj, metodologiju, rezultate i zaključak. Tabele, grafikone i literaturu ne prikazivati.

Naučni odbor kongresa će razmatrati samo apstrakte koji su sačinjeni prema ovom uputstvu:

Apstrakt podleže recenziji, a autori će blagovremeno biti obavešteni o odluci Naučnog odbora. Apstrakt treba dostaviti na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Produženi rok za prijavu apstrakta je 8. septembar 2017. godine. Apstrakti autora koji su pozitivno ocenjeni od strane Naučnog odbora će biti dostupni u elektronskoj formi na sajtu Stomatološke komore Srbije http://www.stomkoms.rs

 

POTVRDA O UČEŠĆU

Svi registrovani učesnici dobiće Sertifikat o učešću na naučnom skupu za koji su se registrovali i kojem su prisustvovali.

Sertifikat za učešću na Kongresu učesnici će moći da preuzmu u petak 22.09.2017. godine posle 16:00h i u subotu, 23.09.2017. godine u periodu od 10:00 do 12:00. Učesnici su u obavezi da popune i predaju evaluacione liste na registracioni pult, nakon čega će im biti uručen sertifikat.

Sertifikati za predkongresni simpozijum, simpozijum o matičnim ćelijama i postkongresni simpozijum će biti deljeni nakon završetka simpozijuma. Učesnici su u obavezi da popune i predaju evaluacioni list na registracioni pult, nakon čega će im biti uručen sertifikat.

 

VAŽNI DATUMI:

 8. septembar 2017. godine - Rok za prijavu apstrakata
11. septembar 2017. godine - Rok za uplatu rane kotizacije
13. septembar 2017. godine - Rok za online registraciju učesnika