Menu

Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva, sa ....

sala_1_0-b
Kategorija
Kongresni program
Datum
24 februar 2017
Venue
Japanski salon
Savetovanje

Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva, sa posebnim osvrtom na probleme u primeni zakonika o krivičnom postupku.