Menu

Новодонети прописи у области кривичног законодавства, са ....

sala_1_0-b
Категорија
Конгресни програм
Датум
24 фебруар 2017
Простор
Јапански салон
Саветовање

Новодонети прописи у области кривичног законодавства, са посебним освртом на проблеме у примени законика о кривичном поступку