Menu

Savetovanja za privatni sektor i javni sektor

sala_1_0
Kategorija
Kongresni program
Datum
06 februar 2017
Venue
Sale: 1/0,1/A,1/B, 2/0
Savetovanje

Savetovanje - Privatni sektor: Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2016. godinu za privatni sektor i najnovije izmene i dopune poreskih propisa
Vreme: 9.30 - 16.00
 
Savetovanje - Javni sektor: Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu
Vreme: 10.00 - 16.00