Menu

Саветовање за приватни сектор и јавни сектор

sala_1_0
Категорија
Конгресни програм
Датум
06 фебруар 2017
Простор
Сале: 1/0, 1/А, 1/Б, 2/0
Саветовање

Саветовање - Приватни сектор: Састављање финансијских извештаја и пореског биланса за 2016. годину за приватни сектор и најновије измене и допуне пореских прописа

Време: 9.30 - 16.00

 

Саветовање - Јавни сектор: Годишњи финансијски извештаји корисника буџетских средстава и средстава ООСО за 2016. годину

Време: 10.00 - 16.00