Menu

4. Business Conference - BEES 2016

amfiteatar
Kategorija
Kongresni program
Datum
15 decembar 2016 09:00 - 17:00
Venue
Sala: 1/0, Japanski salon, Izložba u "A" objektu
Kako privući nove investicije u energetskom sektoru – projekcije do 2020