Menu

4. Business Conference - BEES 2016

amfiteatar
Категорија
Конгресни програм
Датум
15 децембар 2016 09:00 - 17:00
Простор
Сала: 1/0, Јапански салон, Изложба у објекту "А"
Како привући нове инвестиције у енергетском сектору – пројекције до 2020