Menu

BFI - Vertigo

vertigo_DC
Category
Programs on stage
Date
17 March 2018 20:00
Venue
Velika dvorana
Telephone
220-6060
Cene ulaznica: 1500, 1700 i 2100 dinara

VERTIGO
Tel Aviv, Izrael /Vertigo, Tel Aviv, Israel  

Jedan, Jedan i Jedan, Noa Verthajm
/One, One and One/

koreografija/choreography: Noa Wertheim
saradnik koreografa/co-creation: Rina Wertheim-Koren
muzika/original music: Avi Balleli
kostimi/costume design: Sasson Kedem
scena/stage design: Roy Vatury
dizajn svetla/lighting design: Dani Fishof – Magenta

trajanje/duration: 65’
premijera/premiere:  Suzanne Dellal Center, Tel Aviv, 2017


igrači/dancers: Tamar Barlev, Liel Fibak, Sándor Petrovics, Nitzan Moshe, Shani Licht, Etai Peri, Daniel Costa, Ron Cohen
muzičari/mucisions: Viola and Vocals Galia Hai, Oud Eliahu Dagmi, Vocals Ilai Balleli


Ova nova originalna kreacija koreografkinje Noe Verthajm predstavlja unutrašnju želju pojedinca da bude celovit, dok se neprestano izlaže izazovu podeljene realnosti između društvene egzistencije i duhovnih dometa. „Jedan, Jedan i Jedan“ istovremeno obuhvata intimni i spoljni svet, obraćajući posebnu pažnju na odjek koji se odbija iz različitih pravaca, tokom građenja metaforične veze između dalekog i bliskog, sebe i drugog.   

This new original dance creation by choreographer Noa Wertheim revolves around the individual's inner wish to be whole, while constantly being challenged by a fragmented reality within the existential social and spiritual realms. “One, One and One” involves both the internal and external worlds, paying attention to the echo as reflected from different directions while developing the metaphoric relationship between far and near, self and the other.


Svestrana umetnica, međunarodno priznata koreografkinja i igračica, Noa Verthajm dobitnica je brojnih nagrada, uključujući i Nagradu izraelskog Ministarstva kulture za postavku "Vertigo 20" (2013). Rođena je u Americi, a odrasla u Izraelu, gde je počela da uči igru u Studiju Ester u Netanji.  Iako je njen religijski odgoj odlagao početak igračke karijere, 1990. godine je završila studije na Akademiji za muziku i igru u Jerusalimu. Nastupala je sa Kompanijom Tamar, gde je upoznala Adija Ša'ala, pa su 1992. godine osnovali Kompaniju Vertigo. Noa Verthajm radi i stvara u Vertigo studiju u Gerard Behar centru u Jerusalimu, kao i u svom studiju u Vertigo Eko-art selu, gde živi sa svojim partnerom Adijem Ša'alom i njihova tri sina, u zajednici koja podstiče društveno odgovornu umetnost.

A multi-talented artist, internationally acclaimed choreographer and dancer, Noa Wertheim is a numerous award winner, including the 2013 Israel Ministry of Culture award for her choreography of “Vertigo 20”. Born in the USA she grew up in Netanya, Israel, where she made her first steps as a dancer at Esther's Studio. Although her religious upbringing delayed her pursuit of a dancing career, in 1990 she completed her studies at the Jerusalem Academy of Music and Dance. She performed with the Jerusalem Tamar Dance Company, where she met Adi Sha'al, and in 1992 they founded the Vertigo Dance Company. Noa Wertheim works and creates at the Vertigo dance studio at the Gerard Behar Center in Jerusalem and at her studio in Vertigo Eco-Art Village, where she lives with her partner Adi Sha’al and their three sons in a community that fosters the arts in an ecologically and socially responsible manner.


Kompanija Vertigo obeležava 25 godina jedinstvene i inspirativne kreativnosti koja ujedinjuje umetnost, ljude i prirodu. Od svog osnivanja 1992. godine, trupa je obezbedila prisustvo i stekla odličnu reputaciju na izraelskoj savremenoj sceni, a zatim postala jedinstven ambasador izraelske umetnosti i kulture u svetu. U znak priznanja za svoja najznačajnija ostvarenja do sada, Kompanija Vertigo je nedavno dobila titulu “Vodeće kompanije umetničke igre“ od strane izraelskog Ministarstva kulture. Neprestano težeći ka tome da dopru do običnih ljudi i da ih okupljaju kroz kreativno izražavanje pokretom, Vertigo predstavlja igru kao način života dodatno rastežući granice ove umetnosti, kako bi se uspostavila društvena i ekološka svest i napravile kvalitativne razlike.

Vertigo Dance Company marks 25 years of unique and inspiring creativity incorporating Art, Human and Nature. Since its foundation in 1992, by Noa Wertheim and Adi Sha’al, the Vertigo Dance Company has established a distinct presence and excellent reputation in the contemporary dance scene in Israel, as well as being worldwide ambassadors for Israeli art at its best. In recognition for its significant achievements so far, the Vertigo Dance Company was recently awarded the title of a major dance company by the Israel Ministry of Culture. Constantly seeking to reach out and bring people together through the creative expression of movement Vertigo maintains dance as a way of life further expanding the boundaries of dance to raise social and environmental awareness and make a difference.

Putovanje za sva čula.
Journey of the senses.

© The Jerusalem Post
Postavljen kroz pustinje usamljenosti, otuđenosti i odvajanja, ali i ogromne čežnje za ponovnim ujedinjenjem, ovo je suštinski prikaz toka društvenog života, od najmanje ćelije do kolektiva.

Set across the deserts of loneliness, detachment and separation and the immense longing to reunite, this is, in essence, a depiction of the course of a social life, from the smallest cell to the collective.
© HaBa