Menu

"Carmina burana"

SORTS_Carmina
Category
Concerts
Date
27 May 2017 20:00
Venue
Velika dvorana
Telephone
220-6060
Cena ulaznica: 800, 1000, 1200 i 1500 din

Karl Orf: "Carmina burana"
Dirigent: BOJAN SUĐIĆ

U seriji jubilarnih koncerata u Velikoj dvorani Sava Centra 27. maja 2017. u 20 časova Simfonijski orkestar i Hor RTS, Simfonijski orkestar i Hor FMU, Dečji hor i Kolibri RTS, Hor Obilić i Institut za umetničku igru, pod upravom Bojana Suđića  izvešće najpopularnije delo nemačkog kompozitora Karla Orfa, kantatu Carmina burana, kompoziciju koja je svojevrsni „vršnjak” ansambla, jer se ove godine navršava 80 godina od njenog nastanka. Orfov muzički jezik je jednostavan, dijatonski, neposredan, sa izraženim značajem ritmičke komponente muzičkog toka. Nјegova dela odlikuju elementarna snaga i ekspresivnost. Ali iza spolјašnje jednostavnosti Orfovog rukopisa kriju se mnoga značenja i njegove partiture omogućavaju slojevita čitanja. Mada kantatu izvode i omladinski i amaterski ansambli, novu dimenziju njenog zvuka mogu da raskriju tek vrhunski profesionalci i to je razlog što je maestro Bojan Suđić izabrao da je predstavi publici u godini jubileja. Sama tematika kantate uvek je podsticajna i aktuelna. Tekst za Carminu buranu Orf je našao u istoimenom srednjovekovnom nemačkom zborniku u kojem su skuplјene pesme omilјene među mladim studentima teologije, ali daleke od religioznih tema. Pesme su se odnosile na uživanje u vinu, lјubavne teme, pastoralnu liriku, satiru na račun crkve i vlasti. Orfova muzika je na sjajan način izrazila duh tih tekstova.