Menu

Sprovođenje popisa imovine i obaveza, novi i propisi u pripremi...

japanski-salon-a
Category
Congress
Date
23 November 2018 09:00 - 16:00
Venue
Sala: Japanski salon
Kontinuirana edukacija

Kontinuirana edukacija: Sprovođenje popisa imovine i obaveza, novi i propisi u pripremi i pripreme za sastavljenje finansijskih izveštaja korisnika javnih (budžetskih) sredstava