Menu

NOK kao instrument za transparentnost i povezivanje sveta rada...

sala_1_0
Category
Congress
Date
16 December 2019 09:00 - 15:30
Venue
Sala: 1/0
Nacionalna konferencija

Nacionalna konferencija: NOK kao instrument za transparentnost i povezivanje sveta rada i sveta obrazovanja


Registracija od 8.30