Menu

6. Nacionalni kongres medicinskih sestara-tehničara RS

sala_1_0_W
Категорија
Конгресни програм
Датум
23 септембар 2019 - 25 септембар 2019
Простор
Sale: 1/0, 1/B
Kongres

6. Nacionalni kongres medicinskih sestara - tehničara Republike Srbije sa međunarodnim učešćem

  1. seprtembar 2019: sala 1/0 – 11.30 – 17.00
  2. septembar 2019: sala 1/B –  8.00 – 20.00
  3. septembar 2019: sala 1/B –  8.00 – 15.00