Menu

6. Biznis konferencija - TIL 2019

sala_1_0-a
Категорија
Конгресни програм
Датум
27 март 2019 09:30 - 16:30
Простор
Sale: 1/0, 3/I, Japanski salon, Izložba u objektu "A"
Konferencija

6. Biznis konferencija: Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2019

Registracija: 09.00 - 09.30