Menu

6. Nacionalna konferencija o prekograničnoj saradnji

amfiteatar2
Категорија
Конгресни програм
Датум
14 новембар 2018 11:00 - 14:30
Простор
Sala: Amfiteatar
Konferencija

Registracija: 10.30 - 11.00