Menu

Спорна питања из области ПДВ и недоумице у вези попуњавања и ...

sala_1_0-a
Категорија
Конгресни програм
Датум
10 октобар 2018 09:00 - 15:00
Простор
Сале: 1/0, 1/Б
Саветовање

Саветовање: Спорна питања из области ПДВ и недоумице у вези попуњавања и подношења обрасца ПОПДВ