Menu

5. MASTER CLASS

japanski-salon-a
Категорија
Конгресни програм
Датум
05 октобар 2018 10:00 - 06 октобар 2018 17:35
Простор
Sale: Japanski salon, 4/I, 2/0
Kongres

5. MASTER CLASS
Kongres Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD i Srpskog udruženja za terapiju bola
 
5. oktobar 2018:
Registracija - I Galerija: 10.00 - 14.30
Japanski salon (radionica): 10.00 - 14.00
Sala 4/I (radionica): 12.00 - 14.00
Sala 2/0: 14.30 - 17.35
Izložba: ispred sala: 2/0, 3/0
 
6. oktobar 2018:
Sala 2/0: 9.00 - 17.00
Izložba: ispred sala 2/0, 3/0