Menu

Припреме за састављање финансијских извештаја и примена нових ...

sala_1_0_W
Категорија
Конгресни програм
Датум
01 децембар 2017 10:00 - 16:00
Простор
Сале: 1/0, 1/A, 1/B,
Семинар

Континуирана едукација: Припреме за састављање финансијских извештаја и примена нових прописа