Menu

Београдски инвестициони дани 2017

sala_3_0-c
Категорија
Конгресни програм
Датум
10 новембар 2017 09:30 - 17:00
Простор
Сале: 1/0, 1/А, 1/Б, 2/0, 3/0, ДЈ9, Прес центар, Изложба у објекту "А"
3. Инвестициони форум

Регистрација у  08.30