Menu

Попис имовине и обавеза корисника будџетских средстава...

sala_2_0-b
Категорија
Конгресни програм
Датум
01 децембар 2016 09:30 - 14:30
Простор
Сале: 2/0
Једнодневно саветовање

Једнодневно саветовање: Попис имовине и обавеза корисника будџетских средстава и припремне радње за састављање финансијских извештаја за 2016. годину