Menu

СРРС и Рачуноводствена пракса

japanski-salon-b
Категорија
Конгресни програм
Датум
25 новембар 2016 09:00 - 15:00
Простор
Јапански салон
Семинар

Семинар Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса: Спровођење прописа имовине и обавеза, вођење међународних рачуноводствених стандарда и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава