Menu

Sava Centar raspolaže sa oko 14.500 m2 reprezentativnog prostora za izdavanje u zakup: ekskluzivni kancelarijski prostori, prodajni prostori - butici, uređeni i opremljeni po najvišim standardima koje je moguće prilagođavati potrebama i specifičnim zahtevima korisnika. Zakupcima našeg prostora pružamo marketing podršku kroz promovisanje na našem web sajtu, i kroz komunikaciju sa korisnicima preko popularnih društvenih mreža. Sava Centar raspolaže i sa ostalim prostorima za izdavanje u zakup kao što su šalteri, barovi, prostori za uslužne delatnosti, magacinski prostori.

Za sve informacije i detalje u vezi sa zakupom molimo pozovite 220 66 51.