Monday, Mar 02nd

Last update:09:17:54 AM GMT

SerbianEnglish (United Kingdom)
Programs Art & Theatre Belgrade Dance Festival 2014

Belgrade Dance Festival 2014

veliki_kanadski_balet4
veliki_kanadski_balet1
veliki_kanadski_balet2
veliki_kanadski_balet3
Les Grands Ballets Canadiens, Montreal, Canada
Minus One, Ohad Naharin
Great Hall
11. April, 20.00
Ticket price: 1300, 1500, 1700 and 2100 din. 

Veliki kanadski balet
Montreal, Kanada
                    
Les Grands Ballets Canadiens
Montréal, Canada
 

Minus Jedan / Minus One

muzika/music: Mambo Fever, Cha Cha de Amor, Unknown Territory by Dick Dale, Hava Nagila, Ehad Mi Yodea,
Somewhere Over the Rainbow by Arlen Harold, Fratres by Arvo Part, Étude no 3 pour Marimba by Paul Smadbeck, Greensleeves…
koreografija/choreography: Ohad Naharin
asistent koreografa/assistant to choreographer: Yoshifumi Inao
kostimi/costumes: Rakefet Levy
asistent kostimografa/assistant to costume designer: Hadar Sobol
dizajn svetla/lighting design: Avi Yona Bueno

trajanje/duration: 85’
premijera/premiere: 2007, Théâtre Maisonneuve, Place des Arts, Montréal


Iluzija lepote...
i precizna linija koja odvaja ludilo od duševnog zdravlja
panika koja se krije iza smeha
i suživot umora i elegancije...

The illusion of beauty...
and a fine line that separates madness from sanity
the panic behind the laughter...
and the coexistence of fatigue and elegance…


Ohad Naharin je započeo svoju karijeru u Plesnoj kompaniji Batševa. Na poziv Marte Grejam, odlazi u Njujork, gde se godinu dana kasnije pridružio njenoj trupi i dobio stipendiju u školi kompanije American Ballet Theatre. Nakon godinu dana sa Plesnom kompanijom Marte Grejam, nastavio je usavršavanje na Džulijardu, kao i rad sa Medži Blek i Dejvidom Hauardom. Potom se, na jednu sezonu pridružio Baletu XX veka Morisa Bežara u Briselu, dok je svoj koreografski debi imao 1980. godine u Njujorku. Od 1980. do 1990. godine, radio je u Njujorku kao igrač. Godine 1990. imenovan je za umetničkog direktora Plesne kompanije Batševa. Naharin je dobio brojne nagrade i priznanja. Francuska vlada ga je proglasila Vitezom Reda umetnosti i književnosti, 1998. godine, a dobio je i titulu počasnog doktora filozofije Vizmanovog instituta za nauku, 2004. godine. Osvojio je dve njujorške nagrade Besi za postavke “Naharinov virus” i “Anafaza”, koju je predstavio i na Festivalu Linkoln centra, 2003. godine. Laureat je prestižne Nagrade Izraela za doprinos u oblasti umetničke igre (2005).  Naharinovi radovi postali su nezaobilazni deo repertoara Holandskog plesnog teatra, Frankfurt baleta, Baleta Opere iz Liona, Nacionalnog baleta Španije, Kulberg baleta, Baleta pariske Opere, Velikog kanadskog baleta iz Montreala…

Ohad Naharin began his dance career with the Batsheva Dance Company. Invited by Martha Graham, he went to New York a year later to join her company and receive a scholarship at the The School of American Ballet Theatre. After a year with the Martha Graham Dance Company, he continued his training at The Juilliard School, as well as with Maggie Black and David Howard. He then joined Maurice Béjart’s Ballet of the 20th Century in Brussels for a season and made his choreographic debut in 1980 in New York. From 1980 to 1990, he worked in New York as a dancer. In 1990, he was appointed artistic director of the Batsheva Dance Company. Naharin has received many awards and honours. He was made Knight of the Order of Arts and Letters by the French Government in 1998, and received an honorary doctorate in philosophy from the Weizmann Institute of Science in 2004. He also won two New York Dance and Performance (Bessie) Awards, for “Naharin's Virus” and for “Anaphaza”, staged at the Lincoln Center Festival in 2003. He won the prestigious Israel Prize for dance in 2005. Naharin’s works feature in the repertoires of companies as prestigious as the Nederlands Dans Theater, Frankfurt Ballet, Lyon Opéra Ballet, Ballet Nacional de España, Cullberg Ballet, Paris Opéra Ballet and Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, among others.


Kreativna i repertoarska kompanija Veliki kanadski Balet iz Montreala izvodi naslove koji odražavaju različite trendove današnje savremene igre. Trupu je osnovala Ljudmila Šarajef, 1957. godine. Veliki kanadski Balet doneo je publici širok spektar igre, od klasičnih do važnih dela XX veka. Pod vođstvom Fernanda Nolta, Brajana MekDonalda i Lorensa Rodea, insistiralo se na usavršavanju talentovanih umetnika iz Kvebeka i Kanade, od kojih su neki danas veoma poznati, poput Džejmsa Kudelke, Edvarda Loka i Žinet Loren. Od 2000. godine, kompanija je napravila zaokret pod inspirativnim vođstvom Gradimira Pankova, koji je podelio svoja međunarodna iskustva. Danas se Veliki kanadski Balet iz Montreala izdvaja premijerama svežih koreografskih dela iz celog sveta. Kompanija takođe unapređuje svoj repertoar celovečernjim naručenim naslovima koreografa Kima Brandstrapa, Šona Honsela, Adama Hoglanda, Stajna Selisa, Didi Vildman, Kadera Belarbija, Maura Bigoncetija, Ohada Naharina, Šena Veja. Repertoar trupe obuhvataju i veliki naslovi Matsa Eka, Jiržija Kilijana, Žan-Kristofa Majoa i Kristofera Vildona, zajedno sa radovima mladih stvaralaca, među kojima i kanađanina Pitera Kvanca. Nacionalno koreografsko takmičenje Gradimira Pankova, pokrenuto 2008. godine omogućilo je  Velikom kanadskom Baletu da prikaže rad mladih kanadskih koreografa. Sa druge strane, svake sezone kompanija poziva prestižne međunarodne trupe da nastupe u okviru sezone. Lista uključuje Hjuston balet, Kraljevski balet Vinipega, Plesni teatar Elvina Ejlija, Kulberg balet, Nacionalnu plesnu kompanija iz Madrida, Balet Varšave, Cloud Gate plesni teatar (Tajvan), Shen Wei Dance Arts ( Njujork), Balet Opere iz Liona, Holandski nacionalni balet i Ejfman balet iz Sankt Petersburga. Veliki kanadski Balet redovno nastupa na scenama od SAD do Azije, Bliskog Istoka i Evrope. Pravi inkubator za nove talente, kompanija je oličenje kreativnosti i smelosti, koja danas nudi drugačiju viziju sveta kroz igru, viziju koja je, sada više nego ikada sazdana od emocije, teatra i uzbuđenja.

A creative and repertory company, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal performs works that reflect the diverse trends of contemporary dance today. Founded by Ludmilla Chiriaeff in 1957, Les Grands Ballets has brought audiences a vast panorama of dance, from the classics to the major works of the 20th century. Under the direction of Fernand Nault, Brian Macdonald and Lawrence Rhodes, the institution has fostered the development of talented artists from Québec and Canada who are now well known, among them James Kudelka, Édouard Lock and Ginette Laurin. Since 2000, the company has taken a new turn under the inspired direction of Gradimir Pankov, who brings a lifetime of international experience to the table. Today, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal sets itself apart by premiering fresh choreographic works from the four corners of the globe. The company has also enriched its repertoire with major commissions signed by Kim Brandstrup, Shawn Hounsell, Adam Hougland, Stijn Celis, Didy Veldman, Kader Belarbi, Mauro Bigonzetti, Ohad Naharin and Shen Wei. As well, its repertoire includes major acquisitions by reputed artists such as Mats Ek, Jiří Kylián, Jean-Christophe Maillot and Christopher Wheeldon, along with works by young creators, including Canadian Peter Quanz. Gradimir Pankov’s national choreographic contest, launched in 2008, has allowed Les Grands Ballets to showcase the work of emerging Canadian choreographers. Each season, Les Grands Ballets invites prestigious international companies to perform as part of its program. The list includes Houston Ballet, Royal Winnipeg Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, Cullberg Ballet, Compañía Nacional de Danza from Madrid, Warsaw Ballet, Cloud Gate Dance Theatre (Taiwan), Shen Wei Dance Arts (New York City), Ballet de l’Opéra de Lyon, Dutch National Ballet and Eifman Ballet from St-Petersburg. Les Grands Ballets performs regularly on stages all over the world, from the United States to Asia, to the Middle East and Europe. A veritable incubator of new talent, the company truly embodies creativity and daring. It offers a different vision of the world through dance, a vision that, now more than ever, is emotional, theatrical and thrilling.
 
Minus jedan je jednostavno igra u svom ubistvenom, očaravajućem, najboljem izdanju. I u velikom je plusu, uprkos svom naslovu.
Minus one was simply dance at its drop-dead, dazzling best. And it had a plus, despite the title.”
© Pittsburg Post-Gazette

... neočekivano i potpuno šarmantno.
… unexpected and thoroughly charming.
© The Gazette

... najzavodljiviji / najzabavniji / najdirljiviji / najposvećeniji program koji sam video da trupa izvodi tokom 50 godina svoje istorije.“
… the most, seductively engaging / entertaining / touching / committing program I’ve seen the company deliver in its nearly 50 years.”
© Dance International

Trupa koristi klasičnu tehniku uz mešavinu mnogih umetničkih uticaja, kako bi stvorila komad koji je moderan, a ipak privlačan i onima koji uživaju u tradicionalnijim predstavama. Ljubitelji klasičnog baleta, fanovi Fosa i entuzijasti koji vole „Cirque du Soleil“ uživali su u višeslojnoj predstavi... Jedino što možemo da tražimo jeste još jedno izvođenje.
The company used classical technique with the mixing of multiple artistic influences to produce a show that was modern yet appealed to those who enjoy a more traditional show. Classical ballet lovers, Fosse fans and “Cirque du Soleil” enthusiasts would have enjoyed the multifaceted performance… The only thing one could ask for is another show.
© Daily Nexus

Dela su toliko nabijena energijom i toliko privlačna, da je nemoguće ne prepustiti im se u celini. Veliki kanadski balet je nesumnjivo kvalitetna kompanija, izuzetno snažna i uvežbana... Njihov kolektivni angažman se najočiglednije isplatio u proslavljenoj igri sa stolicama... izvedenoj ovde sa eksplozivnom moći i blizu vrhunca samog savršenstva.
The works are in deed so energised and so physically alluring, that one can’t help but enjoy them. Les Grands Ballets is without doubt a quality company, abundantly energetic and well-rehearsed… Their collective work also paid excellent dividends in the celebrated chair dance… delivered here with detonating power and to near perfection.”
© Dance Europe


Ticket office

 
Sava Center, Tel: 220 60 60
Working hours:
10:00 - 20:00 (working days)
10:00 - 15:00 (Saturday) & 1 hour before event
 

Prodaja ulaznica za FEST:

Radno vreme:10:00-20:00 (poned.-petak)
                  10:00-15:00 (subotom)