Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Događaji su u Centru!

U Sava Centru je do sada održano preko 9.700 domaćih i međunarodnih skupova i manifestacija sa više od 1.900.000 učesnika. Pored toga, slanjem svojih stručnjaka i pružanjem profesionalnih kongresnih usluga, Sava Centar je pomogao u organizaciji rada novoizgrađenih kongresnih centara, kao i organizaciji kongresnih skupova i drugih manifestacija u mnogim zemljama i gradovima sveta.

Sava Centar raspolaže sa 15 konferencijskih sala različitih kapaciteta (od 20 do 4.000 mesta). Sve sale su opremljene najsavremenijom tehnikom i mogu da odgovore najsloženijim zahtevima klijenata. Uzimajući u obzir raspoložive kapacitete, nivo tehničke opremljenosti i profesionalno iskustvo u ovoj oblasti, Sava Centar ima značajnu poziciju i lidersku ulogu u razvoju kongresne industrije u regionu.

Sava Centar klijentima i posetiocima pruža i dodatne usluge, koje su sastavni deo profesionalne kongresne organizacije (štampanje, sopstvena IT mreža, digitalna telefonska centrala, internet, ketering usluge, profesionalno obezbeđenje, parking...), što ovaj objekat čini multifunkcionalnim i jedinstvenim.

Zahvaljujući izuzetnim prostornim i tehničkim mogućnostima objekta, kao i kadrovima osposobljenim za obavljanje složenih i odgovornih poslova vezanih za organizaciju međunarodnih kongresnih skupova, Sava Centar je stekao ugled savremenog centra izuzetne domaće i međunarodne reputacije.

Sava Centar raspolaže timom profesionalnih organizatora spremnih da organizuju najsloženije manifestacije. Iskustvo i znanje koje poseduju PCO (profesionalni kongresni organizatori) garancija su uspeha u organizaciji i realizaciji mnogih skupova. Klijent će biti uspešno vođen kroz sve aspekte skupa, od planiranja, izrade preliminarnog budžeta i koordiniranja širokog spektra usluga tokom pripreme i realizacije skupa.

Sava Centar raspolaže sa 3.300 m² izložbenog prostora u objektu "A" (foaje kod Svečanog ulaza, i prostor ispred konferencijskih sala) i u objektu "B" (foaje ispred Velike dvorane) i 29.000 m² izložbenog prostora na otvorenom, koji su idealni za komercijalne prezentacije i umetničke manifestacije.