Menu

BFI 2017 - Škotski plesni teatar, Dandi

scottish_dance_th
Kategorija
Muzičko-scenski
Datum
26 mart 2017 20:00
Venue
Velika dvorana
Cena ulaznica: 1900 dinara

Škotski plesni teatar, Dandi, Velika Britanija / Scottish Dance Theatre, Dundee, United Kingdom

 

Jama/ Yama

koreografija/choreography: Damien Jalet

originalna muzika/original music: Winter Family (Rosenthal/Klaine). Recorded in the German Temple, La Chaux-de-Fonds, Switzerland

dodatni ritam/additional rhythms: Gabriele Miracle

scena/set design: Jim Hodges

kostimi/costume design: Jean-Paul Lespagnard

dizajn svetla/lighting design: Emma Jones

asistenti koreografa/assistants to choreographer: Meytal Blanaru, Emilios Arapoglou

asistent kostimografa/assistants to costume designer: Léa Capisano

direktor proba/rehearsal director: Jori Kerremans

trajanje/duration: 55’

premijera/premiere: Dundee Rep, 2015

U sinergiji sa scenografijom čuvenog američkog vizuelnog umetnika Džima Hodžisa, “Jama” istražuje mitologiju inspirisanu paganskim i animističkim ritualima, praktikovanim u planinskim vrhovima Tohoku u Japanu. Osmišljen za igrače Škotskog plesnog teatra, ovaj komad izaziva strahopoštovanje i poseduje zaraznu, narastajuću energiju. Damijen Žale potpisuje neke od najcenjenijih produkcija u poslednjih deset godina, uključujući i “Babel” (Nagrada Lorens Olivije, 2011.), radove sa Akramom Kanom, Sidijem Larbijem Šerkauijem, kao i radikalnu postavku “Bolera” sa Marinom Abramović u pariskoj Operi. Njegove hipnotišuće koreografije i zamršeni ansambl sazdan od izuzetnih igrača, ostavljaju utisak od koga se koža bukvalno ježi.

With set design by renowned American visual artist Jim Hodges, “Yama” explores the mythology inspired by the pagan and animist rituals practicized among the mountains of Tohoku, Japan. Created with the dancers of Scottish Dance Theatre “Yama” is an awe-inspiring piece that gathers energy as it grows. Jalet has been responsible for some of the most revered productions of the last 10 years, including “Babel” (Laurence Olivier Award, 2011) and work with Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui and a radical re-staging of “Bolero” with Marina Abramovic at the Paris Opera. Jalet’s hypnotic choreography and the tangled ensemble of exceptional dancers leaves its tingle and stain under the skin.

Damijen Žale je francusko-belgijski slobodni koreograf i izvođač. Kao najbliži i najpostojaniji saradnik Sidija Larbija Šerkauija, od 2000. godine je nastupao u najvažnijim predstavama kompanija Les Ballets C. de la B., Toneelhuis i Eastman vzw. Žale i Šerkauji su 2002. godine kreirali komad “d’avant” za Kompaniju Saša Valc i gosti, a zajedno potpisuju i “Babel”, 2011. godine. U saradnji sa Šerkauijem i Marinom Abramović, Žale je 2013. godine napravio novu verziju “Bolera” za Balet pariske Opere. Kostime je dizajnirao Živanšijev umetnički direktor Rikardo Tiski, a spisak od 11 igrača činile su i zvezde poput Oreli Dipon, Mari Anje Žijo i Džeremija Belinžara. Takođe je sarađivao sa čuvenim koreografima Vimom Vandekejbusom (“Dan raja i pakla”), Akramom Kanom (za koga je osmislio solo deonicu u komadu “DESH”) i Ernom Omarsdotir (“Crna srž” za Chunky Move). Poznato je i njegovo delo “Tri čarolije” nastalo 2008. godine za Međunarodni umetnički festival u Tokiju, sa igračicom Aleksandrom Žilber i kompozitorom Kristijanom Fenesom. Režirao je značajnu koreografsku instalaciju “les médusés" u prostorijama pariskog Muzeja Luvr, 2013. godine, sa više od 30 umetnika različitih disciplina. Godine 2014., kreirao je solo predstavu za igrača i koreografa Akaša Odedrau. Žale je ostvario brojne saradnje sa priznatim umetnicima različitih disciplina: vizuelnim umetnikom Entonijem Gormlijem i Džimom Hodžisom, pozorišnim rediteljem Arturom Nozicjelom, kao sa muzičarima Lady i Bird (opera “Crvene vode”) i Florence + The Machine and Editors. Redovno sarađuje sa fotografom Nikom Najtom, modnim dizajnerima Bernardom Vilhelmom i Huseinom Šalajanom, filozofom Đorđom Agembenom i muzičarem Stefanom Skodanibijom.

Damien Jalet is a French and Belgian freelance choreographer and performer. Since 2000 he’s been working as the closest and most regular collaborator of Sidi Larbi Cherkaoui, within Les ballets C. de la B., Toneelhuis and Eastman vzw (he danced in “Rien de Rien”, “Foi”, “Tempus Fugit”, “Myth” and “TeZukA”). In 2002, Jalet and Cherkaoui created “d’avant”, produced by Sasha Waltz and guests, and co-signed “Babel” in 2011. In 2013, in collaboration with Cherkaoui and Marina Abramovic, Jalet has created a new version of Ravel's “Bolero” for the Paris Opera Ballet. The costumes were designed by Givenchy's artistic director Riccardo Tisci and the 11 dancer's cast included étoiles Aurélie Dupont, Marie Agnès Gillot and Jérémie Bélingard. He has also worked with renowned choreographers Wim Vandekeybus (“The day of heaven and hell”), Akram Khan (for whom he devised a solo segment in “DESH”) and Erna Ómarsdóttir (“Black Marrow” for Chunky Move). In 2008, Jalet premiered “Three Spells” with dancer Alexandra Gilbert and composer Christian Fennesz at the Tokyo International Arts Festival. In 2013 he directed an important choreographic installation named "les médusés" at the Louvre Museum in Paris, with the participation of more than 30 artists from different disciplines.  In 2014, he created “Inked”, a solo performance for dancer and choreographer Aakash Odedra. Jalet has developed a number of collaborations with acclaimed artists in other disciplines: visual artists Antony Gormley and Jim Hodges, theatre director Arthur Nauzyciel, musicians Lady and Bird (opera “Red Waters”), Florence + The Machine and Editors. He also regularly works with photograph Nick Knight, fashion designers Bernhard Willhelm and Hussein Chalayan, philosopher Giorgio Agemben and musician Stefano Scodanibio.

Škotski plesni teatar je nacionalna trupa savremene igre i ujedno deo repertoarskog Dandi teatra. Pod vođstvom Flor Darkin, kompanija je posvećena produkciji hrabrih i kvalitetnih radova, vođenih snagom tela koja igraju. Trupa poziva najzanimljivije koreografe iz sveta, kako bi se kreirali novi naslovi za grupu posvećenih i izuzetnih igrača. Saradnja se ostvaruje i sa poznatim umetnicima iz oblasti muzike, dizajna i vizuelnih umetnosti, u cilju produkcije najvišeg kvaliteta. Turneje podrazumavaju nastupe širom Škotske i Britanije, od Pozorišnog festivala u Edinburgu do Mull teatra. Međunarodna reputacija kompanije u stalnom je porastu, što potvrđuju nedavna gostovanja u Americi, Kini, Indiji i brojnim evropskim zemljama. Trupa je jedan od osnivača RepNet-a, evropske mreže repertoarskih kompanija koje sarađuju na inovaciji novih praksi. Tokom 2016. godine, Škotski plesni teatar je uzbudljivim programom proslavio 30 godina rada.

Scottish Dance Theatre is Scotland’s national contemporary dance company and is part of Dundee Rep Theatre. Under the direction of Fleur Darkin, the company is committed to producing excellent and daring work that is led by the power of the dancing body. Scottish Dance Theatre commissions the most exciting choreographers from all over the world, to make bold new works on the committed team of outstanding dancers. The company collaborates with outstanding artists in the fields of music, design and the visual arts, to produce dance of the highest quality. The company tours throughout Scotland and nationally across a range of venues – from Edinburgh Festival Theatre to Mull Theatre. The company has an increasing international reputation; recent tours include USA, China, India and many European countries. The company is a founder member of RepNet, a European network of repertory companies who meet and exchange to innovate new practice in national dance companies.
Scottish Dance Theatre was celebrating its 30th birthday in 2016, with an exciting program of events.