Menu

17. Kongres stomatologa Srbije - Međunarodni kongres

svecaniulaz_A_1
Kategorija
Kongresni program
Datum
27 septembar 2018 - 29 septembar 2018

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na 17. Kongresu stomatologa Srbije – Međunarodnom kongresu koji će biti održan u Sava Centru, 27-29. septembra 2018. godine.

 

PROGRAM KONGRESA MOŽETE PREUZETI OVDE


PREDSEDNIK KONGRESA: Prof. dr Vitomir S. Konstantinović
PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA: Prof. dr Zoran R. Vulićević
PREDSENICA NAUČNOG ODBORA: Prof. dr Jelena Milašin

Tehnički sekretar: Ljubinko Đorđević

Članovi organizacionog odbora: Sekretar OO: Jasmina Tekić, Slobodan Andjelković, Toma Živanović, Čedomir Pantelić, Dušan Kosanović, Mioš Beloica, Olivera Bojić

Članovi naučnog odbora: Obrad Zelić, Dragoslav Stamenković, Dragan Krasić, Tatjana Kanjevac, Vojkan Lazić, Zoran Aleksić, Katarina Bjelić, Nenad Nedeljković, Bojan Janjić, Ivana Radović, Igor Ristić.

Članovi počasnog odbora: Predsednik Srpskog Lekarskog Društva  Akademik Radoje Čolović; Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD  prof.dr Pavle Milenković; Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof dr. Miroslav Vukadinović; Ministar zdravlja u vladi Republike Srbije ass.dr Zlatibor Lončar; Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu prof dr. Dobrila Stanković Đorđević.

SEKRETARIJAT KONGRESA:
Nikoleta Zeljković
JP Sava Centar, Sektor za kongresno-konferencijsku delatnost
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sponzori i izlagači: Janko Tejić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

REGISTRACIJA UČESNIKA
Registracija učesnika je OBAVEZNA putem linka https://scregistracija.com/
On-line registracija učesnika je otvorena do 17. septembra 2018. godine. Nakon ovog datuma, biće dostupna samo registracija na licu mesta.

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE IZ SRBIJE – Rok za uplatu rane kotizacije je 10. septembar 2018. godine

KONGRES (predkongresni i postkongresni simpozijumi su uključeni u cenu)
Stomatolozi – rana kotizacija 4.000 dinara / kasna kotizacija 6.000 dinara
Stomatološke, medicinske sestre i tehničari - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.500 dinara
Specijalizanti/doktoranti* - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.500 dinara
* Potvrdu o specijalizaciji/doktorskim studijama ili kopiju indeksa neophodno je dostaviti na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. kako bi bio prihvaćen naznačen iznos kotizacije.

SIMPOZIJUMI
Predkongresni simpozijum (27.09.2018.) - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.000 dinara
Postkongresni simpozijum  (29.09.2018.) - rana kotizacija 2.500 dinara / kasna kotizacija 3.500 dinara

SVEČANA VEČERA - Fakultativno
Green Azzaro restoran – Ada Ciganlija 28.09.2018. - kotizacija 3.000 dinara

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA – Rok za uplatu rane kotizacije je 10. septembar 2018. godine

KONGRES (predkongresni i postkongresni simpozijumi su uključeni u cenu)
Stomatolozi/lekari/farmaceuti – rana kotizacija 35 €/ kasna kotizacija 50 €
Stomatološke, medicinske sestre i tehničari - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 30 €
Specijalizanti/doktoranti* - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 30 €
* Potvrdu o specijalizaciji/doktorskim studijama ili kopiju indeksa neophodno je dostaviti  na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. kako bi bio prihvaćen naznačen iznos kotizacije.

SIMPOZIJUMI
Predkongresni simpozijum (27.09.2018.) - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 25 €
Postkongresni simpozijum  (29.09.2018.) - rana kotizacija 20 €/ kasna kotizacija 30 €

SVEČANA VEČERA - Fakultativno
Green Azzaro restoran – Ada Ciganlija 28.09.2018. - kotizacija 25 €

*Kotizacija za Kongres obuhvata: Prisustvo naučnom programu Kongresa, predkongresnom simpozijumu, postkongresnom simpozijumu, ulaz na izložbu, kongresnu torbu i kongresni materijal, sertifikate o učešću, koktel dobrodošlice i kafe pauze.
*Kotizacija za predkongresni simpozijum obuhvata: Prisustvo naučnom programu, ulaz na izložbu, kafe pauzu i sertifikat o učešću na simpozijumu.
*Kotizacija za postkongresni simpozijum obuhvata: Prisustvo naučnom programu,ulaz na izložbu, kafe pauzu i sertifikat o učešću na simpozijumu.

 

UPUTSTVO PLAĆANJA ZA UČESNIKE IZ SRBIJE
Uplatilac: Ime i prezime učesnika kongresa
Primalac: JP Sava Centar, Milentija Popovića 9, 11070 Beograd
Br. računa: 205-232035-55 (KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd)
Poziv na broj: 1018
Svrha uplate: 17. Kongres stomatologa Srbije

 

UPUTSTVO PLAĆANJA ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA:
“17. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem”
Beneficiary: Sava Centar, Milentija Popovica 9, 11070 Belgrade
Swift - BIC: KOBBRSBG
IBAN / Account number: RS35205007030000436770
71:OUR
Correspondent Bank: DEUTSCHE BANK AG
SWIFT-BIC: DEUTDEFF

 

Napomena:
Neophodno je da se zvanično registrujete pre uplate kotizacije.
Prilikom uplate obavezno unesite naziv Kongresa i ime učesnika.
Naznačite u sektor Bankarski troškovi oznaku OUR. Bankovne takse su odgovornost uplatioca i ne treba da utiču na iznos kotizacije koji treba da bude plaćen u celosti.

 

USLOVI OTKAZIVANJA KOTIZACIJE I POVRAĆAJ SREDSTAVA ZA UPLAĆENU KOTIZACIJU:
Za otkazivanje prisustva kongresu pisanim putem na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 27. avgusta 2018. godine moguća je refundacija kotizacije umanjena za 1000 dinara (10 € za učesnike iz inostranstva) na ime administrativnih troškova. Od 28. avgusta 2018. godine, nije moguće izvršiti povrćaj uplaćenih sredstava.

PRIJAVA APSTRAKATA:
Apstrakti se prijavljuju za usmenu (oralnu) prezentaciju. Vreme trajanja usmene prezentacije ograničeno je na 5 minuta za izlaganje i dva minuta za diskusiju i ne sme se prekoračiti.
Moguće je prijaviti jedan rad kao prvi autor i biti koautor u još dva rada. U jednom radu može biti najviše pet koautora. Slanje apstakata se vrši putem e-maila. Maksimalni broj reči je 250. Font je Times New Roman 12.
Apstrakt treba da sadrži: cilj, metodologiju, rezultate i zaključak. Tabele, grafikone i literaturu ne prikazivati.
Naučni odbor kongresa će razmatrati samo apstrakte koji su sačinjeni prema ovom uputstvu:
Apstrakt podleže recenziji, a autori će blagovremeno biti obavešteni o odluci Naučnog odbora. Apstrakt treba dostaviti na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Rok za prijavu apstrakta je 11. avgust 2018. godine.Rok za obaveštenje o prihvatanju apstrakta je 21. avgust 2018. godine.
Apstrakti autora koji su pozitivno ocenjeni od strane Naučnog odbora će biti dostupni u elektronskoj formi na sajtu Stomatološke komore Srbije http://www.stomkoms.rs U konačni program kongresa će biti uvršteni samo apstrakti autora koji su uplatili kotizaciju.


POTVRDA O UČEŠĆU
Svi registrovani učesnici dobiće Sertifikat o učešću na naučnom skupu za koji su se registrovali i kojem su prisustvovali.
Učesnici će moći da preuzmu sertifikate samo na dan naučnog skupa, nakon što predaju popunjen evaluacioni list za taj skup.

VAŽNI DATUMI:
11. avgust 2018. godine - Rok za prijavu apstrakata
21. avgust 2018. godine - Rok za obaveštenje o prihvatanju apstrakata
10. septembar 2018. godine - Rok za uplatu rane kotizacije
17. septembar 2018. godine - Rok za online registraciju učesnika