Menu

Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova

sala_1_0-a
Kategorija
Kongresni program
Datum
14 decembar 2017 08:30 - 16:00
Venue
Sala 1/A
Konferencija

7. Redovna konferencija: Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova