Menu

5. Biznis konferencija TIL 2018

sala_1_0_W
Kategorija
Kongresni program
Datum
22 mart 2018 09:30 - 17:30
Venue
Sale: 1/0, Japanski salon, DJ 9-salon pravo, Izložba u objektu „A“

5. Biznis konferencija TIL 2018 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”