Menu

24. TELFOR 2016

sala_1_0
Kategorija
Kongresni program
Datum
22 novembar 2016 - 23 novembar 2016
Venue
Sale: 1/0,1/A,1/B,2/0,3/0,3/I,4/I,5/I,6/I,DJ9,Japanski salon, Izložba u objektu „A“
24. Telekomunikacioni forum - TELFOR 2016