Menu

Godišnji finansijski izveštaj i utvrđivanje poreza na dobit za 2017

sala_1_0-a
Kategorija
Kongresni program
Datum
24 januar 2018 - 25 januar 2018
Venue
Sala 1/0
Seminar

Vreme: 10.00 - 15.00