Menu

Unapređeno izveštavanje revizora

sala_1_0-a
Kategorija
Kongresni program
Datum
07 april 2017 10:00 - 16:00
Venue
Sala 1/B
Seminar

Seminar Saveza RR Srbije i Instituta ovlašćenih računovođa Engleske i Velsa (ICAEW): Unapređeno izveštavanje revizora