Menu

Glas Junana: Svetska atrakcija iz Kine

junan
Kategorija
Koncertni program
Datum
22 januar 2017 20:00
Venue
Velika dvorana
Telefon
220-6060
Cena ulaznica: 300 i 500 dinara

Kineska muzika se može pohvaliti istorijom koja seže nekoliko hilјada godina unazad, a sama provincija Junan je zapažena po veoma visokom stepenu etničke raznolikosti. Od svih kineskih provincija ima najveći broj etničkih grupa (od 56 prepoznatih etničkih grupa u NR Kini, 25 se nalazi u provinciji Junan).
„Glas Junana“ je osnovan od strane čuvenog kineskog soprana Jin Xiaofeng, a muzički direktor je poznati kineski kompozitor Zou Hang.  Da bi što bolјe  na koncertima  prikazao etno pesme i narodnu umetnost etničkih grupa provincije Junan, kreativni tim Glasa Junana je proveo dosta vremena u istraživanju i skuplјanju etno pesama i izvornih priča među samim manjinskim grupama. Neki od primera načina izvođenja kao što su Paunov ples, Ples leve noge, Igra za gozbu i Igra manjine Wa će biti prikazani na koncertu kako bi se dočarala lepota prirode i života koja se sadrži u etno umetnosti provincije Junan.
Raznolikost muzičkih formi koje se predstavlјaju na koncertu kao što su pop i svetska muzika, su izvedene od izvorne etno muzike manjina provincije Junan kako bi se rana muzika izrazila na novi način. „Glas Junana“ predstavlјaju etničke manjine Han, Dai, Yi, Wa, Bulang, Jingpo, Naxi, Tibetan, Achang and Hani nacionalnosti.
Pored, Sava Centra, kineski umetnici će nastupiti i na koncertima  21. januara /Sinagoga/ u Novom Sadu i 24. januara u Narodnom pozorištu u Nišu.