Menu

10. Redovna godišnja konferencija budžetskih korisnika

sala_1_0-a
Kategorija
Kongresni program
Datum
09 decembar 2016 09:00 - 15:30
Venue
Sale 1/0, 1/B, DJ9 - salon pravo
Konferencija