Menu

Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova

sala_1_0-a
Kategorija
Kongresni program
Datum
12 decembar 2016 08:45 - 16:15
Venue
Sala 1/A
6. Redovna konferencija

Registracija: 8.15 - 8.45

Program