Menu

Usluge mobilne telefonije

JN usluga u otvorenom postupku: "Usluge mobilne telefonije" koju je sprovela Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru